Historie ČSČK a ČČK

Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české".

Na našich stránkách Vám přinášíme krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost.


Historii jsme rozčlenili na 5 částí:

1868 - 1919
vznik ČSČK a co mu předcházelo
1919 - 1939
činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami
1939 - 1945
co se dělo s ČSČK za okupace
1945-1989
aktivity ČSČK po druhé světové válce
1989 - současnost
vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK