Spolupráce s IZS

Spolupráce s:
  • Městká policie Cheb
  • Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
  • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  • Vodní záchranářská služba Karlovy Vary z.s. - Jesenice
  • ....
  •