Reference

Děkuji za fotografie i za inspirativní školení.

Popravdě jsem dostal jen pozitivní ohlasy na školení, není co vytknout.

 

Ještě jednou děkuji.

Na viděnou u dalšího přeškolení.

 

Petr Říčan

Senior Operations Manager

Děkuji za akci, kterou ve druhých třídách naší školy už podruhé realizoval Jakub Jestřáb. 

Přišel opět vzorně připraven, vybavený pomůckami i drobnými dárky. Děti si mohly vyzkoušet resuscitaci i obvazování ran, vyslechly si rady k péči o zraněné i vyprávění o skutečných případech. Jakubova zkušenost z práce s dětmi, znalosti a zkušenosti a v neposlední řadě jeho přístup k zdravotnické práci byly jako vždy přínosem. Doufám, že aspoň některé děti budou díky těmto kurzům první pomoci v budoucnu schopné přispět k záchraně života.

Těším se na další spolupráci.

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ proběhla ukázka první pomoci pod vedením pana Jakuba Jestřába. Dětem bylo názorně ukázáno, jak ošetřit různá zranění a jak se mají zachovat v případě, když se jim, nebo někomu jinému něco stane. Děti, které navštěvují zařízení tak získaly povědomí o tom, jak poskytnout první pomoc v případě zranění, což je pro tyto děti velký přínos.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.