Zástupci chebského Českého Červeného kříže pozváni na chebskou radnici

21.01.2014 12:40

 

Dne 9. ledna 2014 se ve večerních hodinách uskutečnilo na pozvání představitelů města Cheb společné setkání představitelů nejvýznamnějších podnikatelských a veřejně prospěšných subjektů Chebu. Mezi pozvanými byli i představitelé oblastního spolku ČČK v Chebu. Za oblastní spolek ČČK se tohoto důstojného setkání zúčastnili předsedkyně výkonné rady OS ČČK v Chebu Yvonne Veselá a člen výkonné rady RSDr. Jaroslav Horák.

 

Slavnostní shromáždění bylo zahájeno kulturním hudebním vystoupením saxofonistek ze Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu. Následovalo hodnotící a děkovné vystoupení starosty města RNDr. Vanouška a předání čestného občanství JUDr. Rudolfu Jindrákovi, velvyslanci České republiky ve Spolkové republice Německo.

 

Na závěr byli přítomni pozváni k banketu v prostorách radnice.

Předsedkyně VR OS ČČK Cheb Yvone Veselá

V historickém sále chebské radnice

Úvodní vystoupení děvčat z umělecké školy v Chebu

Předsedkyně chebského ČČK při podpisu do kroniky města

Historický sál radnice se zaplňoval...

Byli jsme u toho...

 Foto a text: JH