Výuka první pomoci na školách (okres Cheb)

01.01.2016 08:36

       Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb

                                       pořádá

                 VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA ŠKOLÁCH

PRO: žáky mateřských, základních a středních škol (z okresu města Chebu)

KDY: leden - červen 2016

KDE: dle domluvy (školní třídy, tělocvičny, venkovní sportoviště, školící místnost ČČK...)

Program: IZS (dělení, kontaktování); bezpečnost zachránce při poskytování první pomoc; základy obvazové techniky; dělení krvácení a jeho zástava a resuscitace (teorie i praktický nácvik).

* program je pružný (lze přizpůsobit na různé věkové kategorie, hodinovou dotaci apod.)

 

Pořadatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb

                   Kostelní 505/2, 350 02 CHEB

                   Yvonne Veselá - ředitelka Ú-OS ČČK Cheb

                   +420  ; cervenykrizcheb@email.cz

 

Akce byla spolufinancována z rozpočtu města Chebu.