Výkonná rada OS ČČK v Chebu jednala na konci roku 6.12.2014

07.12.2014 20:48
 
        Od 14,00 hodin v sobotu 6.12.2014 se sešla na svém jednání výkonná rada Oblastního spolku Českého Červeného kříže v Chebu ve vánočně vyzdobeném prostředí chebské centrály. Po zahájení provedla ředitelka chebského OS ČČK Yvonne Veselá stručné vyhodnocení práce roku 2014, ve kterém připomněla některé zásadní změny v kádrovém složení spolku, v organizačních oblastech a zároveň nastínila úkoly příštího roku pro naši humanitární práci. Ocenila dobře se rozvíjející spolupráci s dalšími organizacemi a jejími členy, zejména s Vodní záchrannou službou, s Hasiči a s kolektivem aktivistů pod vedením Jaroslava Koloucha. Společně jsme ocenili vzornou spolupráci spolku s Městem Cheb a zvýrazněna byla dobře se rozvíjející spolupráce se novými členy a zejména pak se sponzorskými subjekty.
Vyjádřeno bylo všemi přítomnými přesvědčení, že se ze strany všech členů OSČČK  přispěje dalšímu zdárnému rozvoji činnosti chebského Červeného kříže.
 
 
 
 
Foto a text: Dr. Jaroslav Horák