Valné shromáždění OS ČČK Cheb

12.03.2016 18:30

            Dnes v dopoledních hodinách zasedalo Valné shromáždění, to na svém programu probralo důležité body, které jsou nezbytné k efektivnímu fungování naší organizace.

Mimo usnesení, která přijalo, byly předneseny zprávy o činnosti či hospodaření a mnohé další.

        Valné shromáždění se též jednomyslně usneslo a potvrdilo 100% podporou ve funkci delegáta Komor Českého červeného kříže pana Jakuba Jestřába.