Regionální soutěž Hlídek mladých zdravotníků - Cheb - DDM Sova - 23.4.2014

25.04.2014 12:48

Za krásného jarního slunečného dne proběhla v příjemném prostředí Domova dětí a mládež SOVA regionální soutěž hlídek mladých zdravotníků roku 2014. 
Za úzké spolupráce hlavního organizátora - Oblastní spolek Českého Červeného kříže v Chebu pod vedením předsedkyně Yvonny Veselé - spolu se studenty Střední zdravotnické školy v Chebu a Integrované odborné školy v Chebu a příkladné vstřícnosti vedení DDM SOVA byly vytvořeny výtečné podmínky pro zdárný průběh této jedinečné soutěže. Každým rokem se opakující soutěž mezi žáky I. a II. stupně škol z chebského a sokolovského okresu přináší své ovoce v narůstajícím zájmu dětí i jejich kantorů o účast na této soutěži. 
 
Jediné co nás společně může mrzet, že z důvodu jakého si "šotka" ve včasné expedici informace o termínu konání této soutěže se na některých školách zprávu o této připravené akci dozvědělo jejich vedení opožděně. Proto v krátkém termínu před konáním soutěže nedokázaly některé školy včas připravit a vyslat soutěžní hlídky. Za tento problém se cítí spoluodpovědná i Výkonná rada oblastního spolku ČČK v Chebu a omlouvá se za to.
I přesto však můžeme ocenit zdárný průběh celé soutěže a velkou radost soutěžícím učinilo v letošním roce i nově zahájené udělování zlatých, stříbrných a bronzových medailí nejúspěšnějším družstvům a vítězné poháry předávané pro školy s vítěznými hlídkami. V této tradici se rozhodla výkonná rada OS ČČK v Chebu pokračovat i v nastávajících ročnících. Proto doufáme, že při dalších soutěžích již nebudou v zastoupení chybět ty školy, které vždy soutěž obesílají a letos tak neučinily.
Poděkování však patří všem soutěžícím. A nejen jim. Vážíme si a děkujeme všem spoluorganizátorům a sponzorům, kteří nám pomohli zabezpečit důstojný průběh této soutěže. Za sponzorskou podporu děkujeme Městu Cheb, Všeobecné zdravotní pojišťovně v Chebu, Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra a krajskému BESIPu.  Výsledková listina je součástí fotodokumentace.
Všem přejeme krásné jaro a těšíme se na další spolupráci.
 
Výsledky soutěže 
 
I. stupeň
 
5. místo - Základní škola Aš, Hlavkova 26 - 161 bodů 
4. místo - Zákldaní škola Skalná - 185 bodů
3. místo - 4. Základní škola Cheb - 208 bodů
2. místo - Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - 245 bodů
1. místo - 2. Základní škola, Májová 14 -  271 bodů 
 
II. stupeň
 
 
3. místo - 4. Základní škola Cheb - 288 bodů
2. místo - 2. Základní škola Cheb, Májová 14 - 292 bodů
1. místo - Základní škola Skalná - 344 bodů 
 
 
 
 
Za Oblastní spolek ČČK v Chebu
Yvonne Veselá - předsedkyně