Ocenění DÁRCŮ KRVE na radnici v Chebu 26.11.2014

27.11.2014 18:11

        Ve středu 26. listopadu 2014 byli svoláni na chebskou radnici bronzoví, stříbrní a zlatí dárci krve z Chebska, aby jim byly slavnostně předány medaile za opakovaně dobrovolně odevzdanou krev. Záslužná činnost dárců byla slovně oceněna ústy přítomného starosty města Ing. Petra Navrátila, místostarosty Ing. Pavla Hojdy a ředitelkou chebského Oblastního spolku Českého Červeného kříže Yvonne Veselou. Vyjádřená poděkování přítomným čestným dárcům krve, jejichž krev možná zachránila řadu životů jiným potřebným občanům, byla zároveň následně doplněna předáním bronzových, stříbrných a zlatých plaket - medailí Prof. MUDr. Jana Janského a věcnými dary každému jednotlivému dárci. 
 
        Důstojný průběh v krásném prostředí zasedací místnosti chebské radnice byl umocněn v závěru společným přípitkem dárců s představiteli města a Oblastního spolku ČČK a pohoštěním připraveného Městem Cheb. Poděkování za vzornou připravenost patří i přítomnému tajemníku města Mgr. Václavu Sýkorovi, MBA a Jaroslavu Krajcovi - vedoucímu odboru organizačního.
 
        Zlatou medaili za čtyřicet odběrů z rukou starosty Petra Navrátila, místostarosty Pavla Hojdy a zástupců oblastního spolku Českého červeného kříže v čele s jeho předsedkyní Yvonne Veselou převzali:
 Bednářová Ludmila (Plesná), Berka Václav (Cheb), Cibula Andrej (Cheb), Glazer František (Luby), Koco  Zdeněk (Kynšperk nad Ohří), Kubát Tomáš (Cheb), Ladislav  Kislic (Cheb), Mag Ladislav (Cheb), Mašková Ladislava (Plesná), Melena Pavel (Cheb), Pinkas Josef (Cheb), Sláčik Tomáš (Skalná), Šmídl Martin (Luby), Uhlíř Jaroslav (Chodov).
 
        Nositeli stříbrné medaile, udělované za dvacet odběrů, se stali:
 Benedikt Jiří (Cheb), Brabcová Eva (Cheb), Cingrošová Milena (Cheb), Hadašová  Jana (Cheb), Krákorová Jana (Františkovy Lázně), Šíf Jiří (Cheb), Štefek Miroslav (Plesná), Štrbáková Jitka (Plesná), Tichá Martina (Cheb).
 
VŠEM OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME!