OCENĚNÍ ČESTNÝCH DÁRCŮ KRVE - Předání bronzových, stříbrných a zlatých plaket prof. Jánského

15.11.2013 21:34

Bezpříspěvkovým dárcům krve a plazmy byly dne 13.11.2013 slavnostně předány v krásných prostorách galerie chebského kostela Sv. Kláry bronzové, stříbrné a zlaté plakety Profesora Jánského, aby se tak ocenila jejich nenahraditelná a čestná služba na pomoc našemu zdravotnictví a nemocným.

Zlaté Jánského plakety byly představiteli Oblastního spolku ČČK v Chebu  a zástupci Města Cheb předány celkem 13ti čestným dárcům,  18ti čestným dárcům byly předány stříbrné plakety a … ti dárcům byly předány bronzové Jánského plakety. Protože nebyli přítomni všichni ocenění, byly všem nepřítomným jejich jejich odměny předány následně osobně v jejich místech bydliště.

Za osobní účast a podíl na předání odměn čestným dárcům krve okresu Cheb  děkuje Výkonná rada Oblastního spolku Českého Červeného kříže mistostarostovi Chebu panu Hartmanovi a tajemníkovi MěÚ v Chebu panu Sýkorovi, za důstojné prostředí, za připravené občerstvení a věcné dary děkuje Výkonná rada chebského ČČK  Městu Cheb, pojišťovně VZP a dalším sponzorům.

Fotogalerii ze slavnostního aktu předání plaket čestným dárcům krve najdete ZDE

Grafická úprava, foto a text: Dr. Jaroslav Horák