Noví velitelé humanitárních jednotek

05.11.2015 19:35

        Ve dnech 23.10.-25.10.2015 proběhl v Praze již třetí běh kurzu Velitel humanitární jednotky ČČK (HJ ČČK). Úspěšně jej absolvovalo 18 posluchačů, kteří tak dosáhli kvalifikace pro funkci velitele HJ ČČK nebo velitele její sekce.

 

           

 

        HJ ČČK jsou útvary zřizovamé na úrovni jednotlivých oblastních spolků ČČK tvořené zvlášť cvičenými členy ČČK, určené pro plnění humanitárních úkolů ČČK za mimořádné situace, jakými v ČR bývají například povodně. V současnosti však členové HJ ČČK také pomáhají Rakouskému červenému kříži při zvládání náporu migrační vlny.

        

        V případě rozsáhlé humanitární potřeby jsou síly HJ ČČK doplňovány o další členy či dobrovolníky ČČK.

        

        Obsahem kurzu jsou nejen poznatky týkající se pravidel činnosti Červeného kříže v případě katastrof či ozbrojených konfliktů, základy krizového managementu a standardy psychosociální péče, ale dále také týmové dovednosti a praktické dovednosti, mezi které patří typové činnosti, zpracování dokumentace krizového řízení, topografie a radiokomunikace i první pomoc při zvláštních okolnostech. Kurz je školením navazujícím, takže většina témat není pro jeho účastníky neznámá.

 

    Za náš oblastní spolek se kurzu účastnil Miroslav Kurák.