Migranti v ČR: pomoc ČČK

08.09.2015 17:17

        Na vlnu migrace, která postupuje z jihovýchodu Evropy reaguje i Český červený kříž.

 

        V Jihomoravském kraji již 1.9.2015 zahájil ČČK poskytování pomoci migrantům, kteří překročili státní hranice ČR, před jejich přijetím do příslušných zařízení MV pro uprchlíky.

 

        Od 4.9.2015 v dohodě s MV ČR poskytujeme pomoc uprchlíkům směřujícím z ČR do jiné země (potravinové balíčky, voda, hygienické potřeby, asistence při pořízení jízdenek, případně nezbytné ošetření či přenocování). Tato pomoc se týká jak uprchlíků propouštěných z uprchlických zařízení MV, tak uprchlíků kteří vstupují na naše území a nejsou již umisťováni do uprchlických zařízení MV.

 

        Tato pomoc se momentálně soustřeďuje především do míst zařízení pro uprchlíky MV a do Prahy. Svou pomoc bude ČČK nadále poskytovat dle aktuální potřeby.

 

        Pro případ eventuální potřeby připravujeme zřízení pobytového střediska pro migranty. Podle požadavků státní správy dále připravujeme na úrovni našich oblastních spolků ČČK personál k tomu, aby poskytoval sociální pomoc těm migrantům, kteří opustí uprchlická zařízení (strava, hygienické potřeby apod.)

 

        ČČK se také aktivně účastní pomoci Červeného kříže přímo v teritoriích, odkud migranti vycházejí, tuto pomoc mohou již nyní občané podpořit prostřednictvím sbírky.

 

 

Migranti v CR pomoc CCK.pdf (299198)